Oceny Techniczne

Pobierz pliki związane z danym produktem
Krajowa Ocena Techniczna – Wkręty do mocowania płyt włóknisto-cementowych
Krajowa Ocena Techniczna – Wkręty do mocowania płyt warstwowych
Krajowa Ocena Techniczna – Wkręty do mocowania blach do podłoży stalowych i drewnianych
Krajowa Ocena Techniczna – Wkręty do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych
Europejska Ocena Techniczna – Wkręty do mocowania płyt warstwowych
Europejska Ocena Techniczna – Wkręty do mocowania elementów metalowych i blach
Europejska Ocena Techniczna_Wkręty do mocowania płyt warstwowych E-X
Europejska Ocena Techniczna_Wkręty do mocowania elementów metalowych i blach E-X
Europejska Ocena Techniczna – Łączniki do mocowania elastycznych systemów hydroizolacji dachowej do różnych podłoży

Pozostałe Działy

Znajdziesz w nich informacje do prawidłowego użytkowania naszych produktów oraz certyfikaty potwierdzające ich jakość
Serwis Techniczny
Aprobaty i Certyfikaty